Departament Bezpieczeństwa

Kompetencje

 • Gotowy system detekcji osób w stanie gorączki
 • Systemy ochrony obiektów, w tym wojskowych,
 • Pojazdy Specjalne, w tym kamuflowane służb mundurowych,
 • Bezpieczeństwo granic – monitoring, namierzanie i identyfikacja obiektów,
 • Ochrona sygnału GSM na szczeblu taktycznym,
 • Systemy kodowanej, bezprzewodowej transmisji audio i video,
 • Namierzanie źródła sygnału radiowego,
 • Obrót Specjalny,
 • Integracja,
 • Projektowanie,
 • Innowacje.

Produkty

Pojazdy specjalne

 • Mobilne Punkty Obserwacyjne oraz Stacje Pomiarowe i Kontroli,
 • Centra Dowodzenia i Łączności,
 • Pojazdy Kamuflowane.

Systemy UAV

 • INDAGO - dron na potrzeby służb specjalnych.

Mobilne i stacjonarne Systemy Obserwacyjne

 • BIT OBSERVER,
 • Monitoring miejski.

SIGINT, ELINT

 • Systemy taktyczne (w tym GSM i PTT),
 • Namierzanie sygnału radarowego.

Systemy Łączności Taktycznej Kenwood

Bezpieczeństwo obiektów

 • Zintegrowane systemy SSWiN, SKD, CCTV, SAP, DSO,
 • BMS oraz dedykowana infrastruktura (zasilanie, łączność).

Teletechnika Drogowa

 • Bramownice drogowe,
 • Przydrożna infrastruktura pomiarowo-kontrolna,
 • Systemy zarządzania ruchem,
 • Projekty organizacji ruchu.

Systemy zasilania mobilnego

Departament Bezpieczeństwa