Departament Informatyki

Produkty

Kompetencje

 • Analiza i projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, w tym wieloplatformowych i rozproszonych
 • Projektowanie i wdrażanie klastrów niezawodnościowych i wydajnościowych, w zakresie aplikacji, serwerów baz danych oraz systemów operacyjnych Linux i Windows
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych (BPMN)
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania w róznych technologiach, w tym aplikcji WWW, mobilnych, serwerowych
 • Integracja systemów i danych (ETL, ESB)
 • Utrzymanie systemów, w tym administracja i optymalizacja baz danych Oracle
 • Projektowanie i monitoring infrastruktury sieciowej i serwerowej
 • Wirtualizacja
 • Bezpieczeństwo IT
 • Tworzenie dokumentacji technicznej i zarządczej
 • Usługi i procesy w administracji publicznej
 • Szkolenia, akredytowane centrum egzaminacyjne ECDL

Departament Informatyki

Departament Informatyki

Dostawy i wdrożenia:

 • Instalacja i konfiguracja serwerów (procesory Intel, AMD, SPARC)
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń backupowych - macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, autoloadery, biblioteki VTL itd.
 • Ustalania oraz wdrażanie polityki backupu pod potrzeby klienta
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych LAN, WAN, WLAN
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń ochrony sieci - firewall, sondy IDS/IPS
 • Projektujemy i konfigurujemy środowiska wirtualizacji zasobów
 • Projektujemy i wdrażamy systemy backupowe, antywirusowe i archiwizacyjne