Kontakt

Mapa dojazdu

Centrala w Warszawie

BIT spółka z o.o.
ul. Chłodna 51
00–867 Warszawa
kontakt@bit-sa.pl

Oddział w Białymstoku

ul. Elewatorska 29
15–620 Białystok
85 87 51 100
85 87 51 101

Zapytania ofertowe, zamówienia publiczne

przetargi@bit-sa.pl

 

NIP: 108-00-09-907
REGON: 142754051
KRS: 0001036318
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 615 150,00 zł